Agnieszka Opielewicz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Śródmieścia

fon

 

Wnioski do pobrania:

- Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
- Wzór skargi na czynności komornika