Agnieszka Opielewicz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Śródmieścia

fon

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Śródmieście
Kancelaria Komornicza nr XI
Agnieszka Opielewicz

ul. Lelewela 6a/3
53-505 Wrocław

Wierzyciel ma także możliwość zdalnego wglądu w akta za pośrednictwem aplikacji „Monitoring Spraw”.